لیست کاربران

لیست کاربران

[ ثبت نام شده : 26 | حاضر : 0 | جدیدترین کاربر : m.abolghasemi ]
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z ]


وضعیت شکلک نام کاربری نام حقیقی پیام خصوصی آدرس URL
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif I.khalili   ارسال پیام خصوصی به I.khalili  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif ibiyijebih   ارسال پیام خصوصی به ibiyijebih  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif icuvkopoliqi   ارسال پیام خصوصی به icuvkopoliqi  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif ifowumo   ارسال پیام خصوصی به ifowumo  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif ihoda   ارسال پیام خصوصی به ihoda  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif iihjeyi   ارسال پیام خصوصی به iihjeyi  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif ijatuai   ارسال پیام خصوصی به ijatuai  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif ijlelitud   ارسال پیام خصوصی به ijlelitud  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif ijuqezulakim   ارسال پیام خصوصی به ijuqezulakim  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif ikameimn   ارسال پیام خصوصی به ikameimn  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif ilia   ارسال پیام خصوصی به ilia  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif iman iman rad ارسال پیام خصوصی به iman  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif imani   ارسال پیام خصوصی به imani  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif imanian   ارسال پیام خصوصی به imanian  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif immunol2   ارسال پیام خصوصی به immunol2  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif imohsen1346   ارسال پیام خصوصی به imohsen1346  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif iqxiqavufiq   ارسال پیام خصوصی به iqxiqavufiq  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif irte پیمان کیهان ور ارسال پیام خصوصی به irte  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif Irvin179   ارسال پیام خصوصی به Irvin179  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif isaac25990   ارسال پیام خصوصی به isaac25990  

    12   >


معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2017 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani