لیست کاربران

لیست کاربران

[ ثبت نام شده : 33 | حاضر : 0 | جدیدترین کاربر : m.abolghasemi ]
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z ]


وضعیت شکلک نام کاربری نام حقیقی پیام خصوصی آدرس URL
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif caleb26287   ارسال پیام خصوصی به caleb26287  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif caleb33627   ارسال پیام خصوصی به caleb33627  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif Carlosfub   ارسال پیام خصوصی به Carlosfub  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif carpinteyroavw   ارسال پیام خصوصی به carpinteyroavw  
حاضر نیستحاضر نیست
003.gif cartercolemao25t21 Clark Zithromax ارسال پیام خصوصی به cartercolemao25t21  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif Caseycrene   ارسال پیام خصوصی به Caseycrene  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif cauffman30088   ارسال پیام خصوصی به cauffman30088  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif cauffman3046   ارسال پیام خصوصی به cauffman3046  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif cecillewisa37f90   ارسال پیام خصوصی به cecillewisa37f90  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif charles23873   ارسال پیام خصوصی به charles23873  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif CharlExhini   ارسال پیام خصوصی به CharlExhini  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif charlotte28711   ارسال پیام خصوصی به charlotte28711  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif Charzeserosy   ارسال پیام خصوصی به Charzeserosy  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif chas27893   ارسال پیام خصوصی به chas27893  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif chas31438   ارسال پیام خصوصی به chas31438  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif Chasfruino   ارسال پیام خصوصی به Chasfruino  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif chestnut   ارسال پیام خصوصی به chestnut  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif chocolate   ارسال پیام خصوصی به chocolate  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif choonab رامین محمدزاده ارسال پیام خصوصی به choonab  
حاضر نیستحاضر نیست
blank.gif chs29598   ارسال پیام خصوصی به chs29598  

    12   >


معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2017 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani