• توانایی مجری
 • تعداد همکاران
 • اشتغال زایی
 • سابقه مجری
 • امکانات محل اجرای طرح
 • میزان مشارکت سایر مراکز
 • ارتباط سازمانی مرکز مجری با عنوان طرح
 • میزان همکاری بین المللی
 • نو آوری
 • ارتباط طرح با پزشکی مولکولی
 • شاخص بودن موضوع در مملکت
 • ورود فن آوری
 • میزان ارتباط با تحقیقات علوم پایه  
 • تناسب مدت زمان اجرا با موضوع طرح
 • میزان کاربردی بودن
 • درآمد زایی
 • عملی بودن
 • فراوانی موضوع در کشور
 • اهمیت طرح برای مملکت و افزایش اقتدار ملی
 • حل مشکلات کشور
 • شدت بیماری
 • افزایش سطح علمی کشور
 • امکان پیشتازی در موضوع
 • استفاده از منابع غیر شبکه
 • استفاده از منابع مالی خارجی
 • صرفه جویی اقتصادی
 • تناسب هزینه اجرا با موضوع قرار داد

معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن مستقیم دبیرخانه شبکه 66954324-021 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2017 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani