نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" [1]

نوشته شده توسط : kasra در تاریخ شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰
IRMOLMEDNET News [2]
شبکه پزشکی مولکولی، نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" را به صورت وبینار فشرده برگزار می کند.


پکیج شماره 1
برنامه 1-1: تکنیک های استخراج DNA از خون، بافت، سلول و بلوک پارافینه (3 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با DNA
- روشهای دستی استخراج با فنل کلروفرم از خون
- روش دستی نمک زدایی از خون
- روش استفاده از فیلتر برای بافت
- استخراج از بلوک پارافینه
تاریخ اجرا: 18 بهمن
ساعت: 13:30 الی 16:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 120 هزار تومان

برنامه 2-1: تکنیک های استخراج RNA از خون، بافت، سلول و بلوک پارافینه (3 ساعت)
سرفصل دوره:
- آشنایی با RNA
- روش دستی استخراج با ترایزول
- استفاده از کیت استخراج از خون
- استخراج از بافت یا سلول
- استخراج از بلوک پارافینه
تاریخ اجرا: 19 بهمن
ساعت: 13:30 الی 16:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 120 هزار تومان

برنامه 3-1: الکتروفورز و انواع آن (3 ساعت)
سرفصل دوره:
- آشنایی با اصول الکتروفورز
- انواع الکتروفورز
PAGE-
SDS_PAGE-
SSCP-
Capillary Electrophoresis-
تاریخ اجرا: 20 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:00
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 130 هزار تومان

برنامه 4-1: اصول و مبانی طراحی پرایمر برای PCR (3 ساعت)
سرفصل دوره:
- مشخصات پرایمر
- طراحی پرایمر با NCBI
- طراحی پرایمر با نرم افزار Generunner
- آشنایی با Prism3
- آشنایی با Allele ID
- آشنایی با Oligo7
تاریخ اجرا: 23 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:00
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 130 هزار تومان
توجه: هزینه کل این پکیج 500 هزار تومان است.
* کسانی که برای اولین بار در دوره های ما شرکت میکنند و همچنین کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 400 هزار تومان می پردازند.
** کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شرکت نموده اند و از اعضای قدیمی می باشند، با احتساب 30 درصد تخفیف مبلغ 350 هزار تومان پرداخت می نمایند.
*** هر 4 برنامه این پکیج دارای گواهینامه های جداگانه خواهد بود، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
**** تمامی فیلم های دوره ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
***** این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد.
................................................................................................................................................................................

پکیج شماره 2
برنامه 1-2: مبانی PCR و انواع آن (4 ساعت)
سرفصل دوره:
اصول PCR
Conventional PCR
Nested-PCR
Touch down PCR
RFLP
Colony PCR
ARMs
تاریخ اجرا: 24 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 130 هزار تومان

برنامه 2-2: PCR نیمه کمی و Real Time PCR بیان ژن (4 ساعت)

سرفصل دوره:
سنتز cDNA
RT-PCR
اصول و مبانی Real Time PCR
بررسی میزان بیان ژن
آنالیز نتایج
تاریخ اجرا: 25 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 150هزار تومان

برنامه 3-2 : مهندسی ژنتیک و کلونینگ ( 4 ساعت)
سر فصل دوره:
- مروری بر مهندسی ژنتیک
- آشنایی با انزیم های برش
- اصول کلونینگ
- انواع وکتورهای بیان
تاریخ اجرا: 27 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 150 هزار تومان
برنامه 4-2: کشت باکتری و ترانسفوماسیون (4 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با انواع باکتری های کشت پلاسمید
- محیط های کشت باکتری
- آنتی بیوتیک های باکتریایی
- مستعد نمودن باکتری
- ترانسفورم کردن
تاریخ اجرا: 30 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 150 هزار تومان
توجه: هزینه کل این پکیج 560 هزار تومان است.
* کسانی که برای اولین بار در دوره های ما شرکت میکنند و همچنین کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 448 هزار تومان می پردازند.
** کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شرکت نموده اند و از اعضای قدیمی می باشند، با احتساب 30 درصد تخفیف مبلغ 392 هزار تومان پرداخت می نمایند.
*** هر 4 برنامه این پکیج دارای گواهینامه های جداگانه خواهد بود، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
**** تمامی فیلم های دوره ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
***** این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد.

.........................................................................................................................................................
پکیج شماره 3:
برنامه 1-3: کشت سلول مقدماتی (3 ساعت)
سرفصل دوره:
- آشنایی با اصول کار در اتاق کشت
- ایمنی زیستی
- وسایل اتاق کشت
- انواع رده های سلولی
- دفریز کردن
- پاساژ سلول
- فریز سلول
تاریخ اجرا: 1 اسفند
ساعت: 13:30 الی 16:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 130 هزار تومان
برنامه 2-3: کشت سلول پیشرفته (3 ساعت)

سرفصل دوره:
شمارش سلول
MTT
سنجش اپوپتوز
FACS
فلوسلیتومتری
تاریخ اجرا: 2 اسفند
ساعت: 13:30 الی 16:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 150 هزار تومان

برنامه 3-3: ویرایش ژنی با سیستم کریسپر ( 6 ساعت)
سرفصل دوره:
- آشنایی با سیستمهای ویرایش ژنی
- طراحی sgRNA
- تکنیک های FACS
- انتخاب انتی بیوتیکی
RNA Editing
Single cell colony
تاریخ اجرا: 3 و 4 اسفند
ساعت: 13:30 الی 16:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 200 هزار تومان
توجه: هزینه کل این پکیج 480هزار تومان است.
* کسانی که برای اولین بار در دوره های ما شرکت میکنند و همچنین کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 384 هزار تومان می پردازند.
** کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شرکت نموده اند و از اعضای قدیمی می باشند، با احتساب 30 درصد تخفیف مبلغ 336 هزار تومان پرداخت می نمایند.
*** هر 3 برنامه این پکیج دارای گواهینامه های جداگانه خواهد بود، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
**** تمامی فیلم های دوره ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
***** این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد.
.........................................................................................................................................................
گروه های هدف:
کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع مختلف رشته های:
زیست شناسی پزشکی مولکولی
ژنتیک انسانی ژنتیک پزشکی
سلولی مولکولی علوم آزمایشگاهی
بیوتکنولوژی پزشکی بیوشیمی
پزشکی علوم پایه
نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=291
  [2] http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=2
  [3] http://www.irmolmednet.ir/html/user.php