کارگاه طراحی پرایمر و پروب ریزRNA های دخیل در آپوپتوز و پیش بینی ژنهای هدف آنها
در تاریخ چهارشنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۴ توسط Admin

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 26 لغایت 27 بهمن ماه 94 کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و پروب ریزRNA های دخیل در آپوپتوز و پیش بینی ژنهای هدف آنها را برگزار نماید.
مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه:

ریزRNA ها ، مولکولهای RNAغیرکدکننده کوچکی (24-18 نوکلئوتید)هستند ، که به طور منفی رونویسی ژنها را تنظیم می نمایند. یکی از روشهای شناسایی ریزRNA ها در بافت تومور، پلاسما و سرم انجام Real Time qPCR می باشد. به منظور بررسی میزان بیان ریزRNAها باید با روش اختصاصی پرایمر ساقه-حلقه را برای سنتز cDNA طراحی نماییم و سپس با طراحی پرایمر ها و پروب اختصاصی یا پروب یونی ورسال می توان ریزRNAهای مورد نظر را شناسایی نمود و میزان بیان آنها را در بافت نرمال و بافت تومور با یکدیگر مقایسه نمود.
همچنین پس از بررسی میزان بیان ریزRNAها به منظور مطالعه اثرات آنها بر روی ژنهای هدفشان و مطالعه عملکردی آنها باید با استفاده از چندین پایگاه اطلاعاتی ژنهای هدف آنها را مشخص نمود و سپس به مطالعه عملکردی هر یک از ژنها پرداخت. شایان ذکر است که این ژنهای هدف انتخاب شده توسط پایگاههای اطلاعاتی باید از نظر آزمایشگاهی نیز مورد آنالیز قرار گیرند.
هدف از برگزاری این کارگاه طراحی پرایمرها و پروب ریزRNAهایی است که نقش مهمی در تکثیر سلول، آپوپتوز و تومورزایی دارند و سپس با انتخاب صحیح ژنهای هدف می توان مطالعه دقیق تری بر روی عملکرد آن ریزRNA در بیماران سرطانی نمود.

سر فصل های کارگاه:

مقدمه ای از ریزRNAها ( بیوژنز و عملکرد)
آشنایی با نرم افزاز Allele ID 6
آشنایی با نرم افزار Oligo7
طراحی پرایمر ساقه- حلقه
طراحی پرایمرها و پروب اختصاصی ریزRNAها
آشنایی با حداقل 10 پایگاه اطلاعاتی به منظور پیش بینی ژنهای هدف ریزRNAها
مقایسه پایگاههای اطلاعاتی با یکدیگر و معیار پیش بینی هر یک از آنها

برگزار کننده :
شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت

زمان :
26 الی 27 بهمن ماه 1394

محل اجرا:
انستیتو پاستور ایران

تلفن های ثبت نام:
66954324_021
64112449_021

WWW.Telegram.me/molmednet

Iranian Molecular Medicine Network

کارگاه طراحی پرایمر و پروب ریزRNA های دخیل در آپوپتوز و پیش بینی ژنهای هدف آنها | ورود/ایجاد حساب کاربری | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.

معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2017 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani