کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی” [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ جمعه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
News [2]
شبکه های تحقیقاتی پزشکی مولکولی و شرق مدیترانه ای ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت وزارت بهداشت(صادر کنندگان گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارند با همکاری هم از تاریخ 21 لغایت 23 مهرماه 94 کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی” را برگزار نمایند.

سرفصل های کارگاه:

_ HPLC ( تئوری و عملی)
_ (Spectropolarimetry [Cirular Dichroism](CD (تئوری و عملی)
_ [Capillary Electrophoresis [CE ( تئوری و عملی)
_ سنجش کیفی و کمی با روش TLC Scanner ( تئوری و عملی)
_ Mass spectrometry (تئوری)
_ LC- MS & GC- MS (تئوری)
_ Gas Chromatography (تئوری)
_ Karl Fischer Method For Water Content (تئوری)

مدرسین:
_دکتر امینی(استاد و عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
_دکتر شفاعتی(استاد و عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی)
_دکتر سرداری( دانشیار و عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران و رییس انجمن زیست فناوری سلامت ایران)
_دکتر رزاقی(استاد و عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران)
_دکتر پیروی(کارشناس خبره انستیتو پاستور ایران)
_مهندس حاج سید جوادی( کارشناس خبره آزمایشگاه مرکزی کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی)

برگزار کننده:
شبکه شرق مدیترانه ای ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت
با همکاری انجمن زیست فناوری سلامت ایران

زمان برگزاری: 21 الی 23 مهرماه 1394

مکان: انستیتو پاستور ایران، سالن رازی


تلفن تماس:
66954324_021
64112449 _ 021

تلگرام شبکه پزشکی مولکولی : 09373022275

کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی” | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=183
  [2] http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] http://www.irmolmednet.ir/html/user.php