کارگاه تئوری و عملی نانوبیوتکنولوژی پیشرفته و کاربرد آن در دارو رسانی [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ یكشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 30 لغایت31 شهریور ماه 94 کارگاه تئوری و عملی " نانوبیوتکنولوژی پیشرفته و کاربرد آن در دارو رسانی" را برگزار نماید.

مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه :
در قالب یک تعریف کاربردی می توان اشاره کرد که نانوبیوتکنولوژی فرآیندی مبتنی بر طراحی، بررسی خصوصیات، تولید و کاربرد ساختارها، ابزارها و سیستم هایی است که با کنترل شکل و اندازه ذره ای در مقیاس نانو، در نهایت به تولید ساختارها و سیستم هایی می انجامد که دارای حداقل یک ویژگی یا خصوصیت منحصر به فرد مبتکرانه و خلاقانه باشند. امروزه نانوبیوتکنولوژی به یکی از ابزارهای اصلی در تحقیقات علوم زیستی و پزشکی مبدل گردیده است. در همین راستا نانوبیوتکنولوژی با دستاورد های مهم خود توانسته زندگی بشری را دچار تحولی عظیم نماید. با توجه به کاربردها و قابلیتهای بیشمار نانوبیوتکنولوژی به عامل مهم در پیشرفت اقتصادی مبدل شده است. یکی از مهمترین کاربردهای آن در دارورسانی است. چرا که سیستم های دارورسانی سنتی فاقد کارایی کافی برای ترکیبات دارویی فعلی بوده و این امر دارو رسانی سنتی را با محدودیت ها و چالش هایی مواجه نموده است. مهمترین این چالش ها در طراحی سیستم های دارورسانی با اثر بخشی مورد نیاز، کارآرایی مناسب تر، عوارض جانبی کمتر و پذیرش بهتر از جانب بیماران است. در این راستا توجه بسیاری از شرکت های دارویی و محققین به طراحی، توسعه و استفاده از سیستم های دارورسانی جدید و مبتکرانه را به خود جلب کرده است.
نخستین گام در تحقق هدف استراتژیک فوق آشنایی محققین با جایگاه صنعت داروسازی کشور در حوزه سلامت، آشنایی با نانوبیوتکنولوژی و جنبه های مختلف آن، کاربردهای نانوبیوتکنولوژی، آشنایی با سیتمهای دارو رسانی نوین، دارورسانی هدفمند، مروری کلی بر روش های ساخت سیستمهای دارو رسانی نوین رایج، مروری کلی بر استاندرد سازی و شاخصهای کنترل کیفی سیستمهای دارو رسانی نوین رایج، بررسی بازار دارویی سیستمهای دارو رسانی نوین، آشنایی با رویکردهای شرکتهای داروسازی فعال دنیا در حوزه طراحی و توسعه سیستمهای دارو رسانی نوین، تجاری سازی فرآورده های نانوبیوتکنولوژی و تکنیک های عملی است. برای نیل به این منظور سعی شد تا با برگزاری کارگاه نانوبیوتکنولوژی به بخشی از نیاز محققین مراکز علمی و تحقیقاتی پاسخ داده شود.

سر فصل های کارگاه:

1. جایگاه صنعت داروسازی کشور در حوزه سلامت و نقش آن در توسعه اقتصاد دانش بنیان (تئوری)
2. آشنایی با نانوبیوتکنولوژی و جنبه های مختلف آن (تئوری)
3. کاربردهای نانوبیوتکنولوژی در علوم پزشکی، صنایع داروسازی و ... (تئوری)
4. آشنایی با سیستم های دارورسانی نوین (دندریمرها، سیکلودکسترینها، کوانتوم داتها، لیپوزومها و ....) (تئوری)
5. دارورسانی هدفمند (تئوری )
6. مروری کلی بر روش های ساخت سیستمهای دارو رسانی نوین رایج (تئوری)
7. مروری کلی بر استاندردسازی و شاخصهای کنترل کیفی سیستمهای دارو رسانی نوین رایج (تئوری)
8. بررسی بازار دارویی سیستمهای دارورسانی نوین (تئوری)
9. آشنایی با رویکردهای شرکتهای داروسازی فعال دنیا در حوزه طراحی و توسعه سیستمهای دارو رسانی نوین (تئوری)
10. تجاری سازی فرآورده های نانوبیوتکنولوژی (نمونه محصولات و ابزارها) (تئوری)
11. اندازه گیری سایز و پتانسیل زتا نانوذرات با NanoZetasizer و تفسیر نتایج بدست آمده (عملی/فیلم آموزشی)

گروه مخاطبین ( گروه هدف ):

کلیه فارغ التحصیلان و دانشجویان دکترای علوم پایه - بیوتکنولوژی پزشکی- بیوتکنولوژی دارویی- فرآوردهای بیولوژیک- زیست فناوری دارویی- پزشکی مولکولی- بیوشیمی- دکترای علوم آزمایشگاهی- داروسازان- پزشکان و کارشناسان ارشد کلیه رشته ها

زمان:
30 الی 31 شهریور 94
محل اجرا:
بخش فیزیولوژی و فارماکولوژی انستیتو پاستور ایران

تلفن های تماس:
66954324_021
64112449_021


توجه : توجه : این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی ازمعاونت آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ، گواهی و تائیدیه رسمی شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت و همچنین تائیدیه معتبر بخش فیزیولوژی و فارماکولوژی انستیتو پاستور ایران می باشد.
کارگاه تئوری و عملی نانوبیوتکنولوژی پیشرفته و کاربرد آن در دارو رسانی | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=179
  [2] http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] http://www.irmolmednet.ir/html/user.php