کارگاه تخصصی " مبانی کیفیت و اصول استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی،غذا و دارو،پزشکی مولکولی و GMP&GLP"در تا [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۲
News [2]
شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظر دارد با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،کارگاه تخصصی(مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو و پزشکی مولکولی) را در تاریخ 5 و 6 بهمن ماه 1392 برگزار نماید.
مقدمه و تعریف کارگاه:
بحث استقرار سیستم مدیریت کیفیت در واحد های خدمات پزشکی و تولیدی از سالیان گذشته همواره مطرح بوده و هست. لکن استقرار سیستم در دهه 1370 عمدتا بر پایه استانداردهای سری ISO 9000 بوده ولی با ارتقاء سیستمها و پدیدار شدن استانداردهای تخصصی مخصوصا برای خدمات آزمون در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، غذا و دارو و پزشکی مولکولی ISIRI-ISO 15189 باعث گردید تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های فوق از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و.. از اولویت های اصلی اعلام شود.
در حال حاضر نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها وسازمان های بزرگ نیازمند آموزش و آشنایی کارکنان ومدیران آزمایشگاه ها با مبانی و اصول استقرار سیستم بوده است .
از آنجایی که استقرار سیستم مدیریت کیفیت و احراز گواهی مرجعیت یا لوح کیفیت بر مبنای استاندارد ISIRI-ISO 15189 باعث افزایش سطح کیفیت و تضمین کیفیت نتایج صادره می شود لذا، آشنایی مسئولین فنی ومدیران یا روسای آزمایشگاه ها با مبانی کیفیت واصول برنامه ریزی استقرار سیستم مدیریت کیفیت منجر به پیاده سازی سیستم بر اساس توانایی ها و امکانات هر واحد با تکیه بر نیروی انسانی خود خواهد شد.
کارگاه آموزشی مبانی کیفیت واصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو و پزشکی مولکولی فرصتی فراهم می کند تا افراد پس از طی آن اصول برنامه ریزی اجرایی و کنترل و پایش سیستم را درک و در سطح واحد وحوزه مسئولیت خود بکار گیرند.

موارد کاربرد کارگاه:
این کارگاه برای مسئولین فنی،مدیران آزمایشگاهها یا سازمان های بزرگ که دارای آزمایشگاه های متعدد در زمینه ارائه خدمات تخصصی پزشکی و پزشکی مولکولی بوده کاربرد دارد.

سرفصل های کارگاه:
1- آشنایی با مبانی کیفیت
2- آشنایی با سیستم آموزشی کارکنان آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
3- اصول کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی
4- مبانی مستند سازی و کنترل مدارک و سوابق
5- اصول ومبانی GLP و GMP

هدف کارگاه:
هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء و آشنایی مسئولین فنی و مدیران و کارکنان آزمایشگاه های تشخیص پزشکی با مفاهیم سیستم های مدیریت کیفیت به منظور برنامه ریزی استقرار سیستم و پایش و نظارت آن در سطح آزمایشگاه یا واحد حوزه مسئولیت خود می باشد.

زمان:
5 و 6 بهمن 1392

محل اجراء:
انستیتو پاستور ایران
( دارای گواهی معتبر و قابل ترجمه از آزمایشگاه مرجع سلامت و همچنین دارای امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی)

تلفن تماس:66954324_021کارگاه تخصصی " مبانی کیفیت و اصول استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی،غذا و دارو،پزشکی مولکولی و GMP&GLP"در تا | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=121
  [2] http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] http://www.irmolmednet.ir/html/user.php