بالاترین مقام اجرایی شبکه می باشد که به مدت 2سال با پیشنهاد شورای راهبردی و حکم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تعیین و انتخاب وی بلامانع است.

لینک های مرتبط